Ilustrácia

CEA – partner pre strategické transakcie

CEA je poradenská spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti prípravy a realizácie strategických transakcií.

Naše služby sú zamerané na poskytnutie odbornej pomoci majiteľom súkromných spoločností pri realizácii strategických zámerov a rozvíjaní podnikania formou premeny spoločnosti tak, aby dosiahli najvyššiu hodnotu realizovanej transakcie.

Predaj, kúpa, zlúčenie a reštrukturalizácia spoločností

Naše služby zahŕňajú prípravu a komplexnú realizáciu jednorazových a časovo náročných strategických transakcií spoločností, ako sú:

  • Predaj obchodných podielov alebo akcií spoločnosti
  • Predaj majetku spoločnosti alebo jej častí
  • Akvizícia spoločnosti alebo kúpa aktív
  • Vyhľadanie strategických partnerov alebo zlúčenie spoločnosti
  • Reštrukturalizácia a revitalizácia spoločnosti

Svojich klientov zastupujeme na základe mandátu. Nakoľko našou prioritou je kvalita a nie kvantita poskytnutých služieb, prijímame maximálne 10 mandátov ročne.

Našimi základnými hodnotami, ktorými sa riadime pri výkone mandátu sú profesionalita, diskrétnosť, osobný prístup, úprimnosť a partnerská spolupráca. Naším poslaním je pomôcť a poradiť majiteľom spoločností vykonať ziskové a efektívne výstupy/vstupy z/do podnikania.

Naším cieľom je nielen dosiahnutie výsledku, ale aj úspechu.