Ilustrácia

Cenník

SPROSTREDKOVANIE A REALIZÁCIA TRANSAKCIÍ

Služba Cena
Predaj obchodných podielov alebo akcií
Predaj majetku spoločnosti alebo jej časti
Akvizícia spoločnosti alebo kúpa aktív
Zlúčenie spoločnosti
odmena po realizácii v závislosti od hodnoty spoločnosti alebo aktív
stanovenej na základe ocenenia
Reštrukturalizácia a revitalizácia spoločnosti odmena dohodou
Ocenenie spoločnosti
- odborný posudok
- znalecký posudok

2 500 EUR
odmena v závislosti od výšky aktív
Založenie spoločnosti odmena dohodou
v závislosti od jurisdikcie daného štátu
Hodnota spoločnosti (aktív) Odmena
1 – 1,5 mil. € 8% z hodnoty spoločnosti (aktív)
1,5 – 2,5 mil. € 120 tis. € + 7% z každých 50 tis. € nad 1,5 mil. €
2,5 – 3,5 mil. € 190 tis. € + 6% z každých 50 tis. € nad 2,5 mil. €
3,5 – 5 mil. € 250 tis. € + 5% z každých 50 tis. € nad 3,5 mil. €
nad 5 mil. € 325 tis. € + 4% z každých 50 tis. € nad 5 mil. €

Poradenstvo

Služba Cena
Poradenstvo, konzultácie, prizvanie k rokovaniu, odborná asistencia a posúdenie strategických zámerov 150 €/hod + úhrada cestovných nákladov mimo SR
Vypracovanie zmluvnej dokumentácie príp. odborné posúdenie zmluvy 0,004% z kúpnej ceny