Ilustrácia

SLUŽBY – zastupovanie, sprostredkovanie a poradenstvo

Naša spoločnosť poskytuje profesionálne poradenstvo a zastúpenie podnikateľom so záujmom o zmenu vlastníckych štruktúr svojej alebo inej spoločnosti.

Našu činnosť vykonávame ako Váš externý partner, ktorý na základe jasne zadefinovaného projektu a požiadaviek klienta zabezpečí pri realizácii zvolenej transakcie komplexné služby.

PREDAJ, KÚPA A ZLÚČENIE SPOLOČNOSTI

 • Zastupovanie klienta
 • Transakčné štruktúrovanie
 • Transakčné sprostredkovanie
 • Transakčné riadenie
 • Transakčné poradenstvo

REŠTRUKTURALIZÁCIA A REVITALIZÁCIA SPOLOČNOSTI

 • Vypracovanie reštrukturalizačných a revitalizačných plánov
 • Sprostredkovanie stabilizačného financovania
 • Implementácia zmien a následné monitorovanie výkonnosti spoločnosti

OCENENIE SPOLOČNOSTI

 • Stanovenie hodnoty obchodných podielov, akcií, majetku spoločnosti alebo jej časti

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI

 • Založenie spoločnosti na kľúč
 • Právne a daňové poradenstvo

Uvedomujeme si a rešpektujeme, že realizácia strategických transakcií je zložitým procesom s vážnym dopadom na ďalší chod spoločnosti. Ponúkame Vám jedinečné postupy overené našimi skúsenosťami a informácie podložené našimi odbornými predpokladmi, ktoré Vám pomôžu urobiť kvalifikované rozhodnutie o budúcom vlastníctve ako aj smerovaní spoločnosti.

Naším východiskom je pochopenie klientovho podnikania a stanovenie cieľov, ktoré chceme spoločne dosiahnuť.

Riadime sa jednoduchou filozofiou: "Dobre počúvať klienta a snažiť sa nielen naplniť jeho predstavu, ale aj prekročiť jeho očakávania".

Náš tím špecialistov nasadený na prípravu a realizáciu Vašich strategických zámerov, Vám poskytne maximum starostlivosti, energie a kreativity, zatiaľ čo vy sa môžete sústrediť na svoje podnikanie.

Naše metódy a postupy sú skonštruované a navrhnuté tak, aby viedli k odomknutiu skutočnej hodnoty vytvorenej vo Vašej spoločnosti a dosiahli jediný cieľ - uzatvorenie ziskovej a úspešnej transakcie.