Ilustrácia

Referencie

Informácie o našich klientoch nezverejňujeme. Čo však môžeme uviesť, sú naše výsledky dosiahnuté pri realizácii nasledovných vybraných transakciách, ktoré boli pre našich klientov úspechom:

Predaj obchodných podielov

  • Oblasť: Hutníctvo
  • Objem: 3 mil. EUR

Sprostredkovanie predaja 100% obchodných podielov zahraničnému strategickému partnerovi

Predaj akcií
spoločnosti

  • Oblasť: Strojárstvo
  • Objem: 660 tis. EUR

Sprostredkovanie predaja 100% akcií spoločnosti súkromnému investorovi

Predaj majetku spoločnosti

  • Oblasť: Geológia
  • Objem: 500 tis. EUR

Sprostredkovanie predaja hmotného a nehmotného majetku podniku vhodnému kupujúcemu

Reštrukturalizácia spoločnosti

  • Oblasť: Drevárstvo
  • Objem: 1 mil. EUR

Realizácia reštrukturalizačných procesov za účelom zefektívnenia chodu spoločnosti

Predaj časti podniku

  • Oblasť: Strojárstvo
  • Objem: 3 mil. EUR

Vyčlenenie súboru hmotných a nehmotných zložiek spoločnosti, jeho ocenenie a následný predaj súkromnému investorovi