Ilustrácia

KLIENTI – majitelia spoločností a investori

Profil nášho klienta

 • Malé a stredné spoločnosti plánujúce akvizície alebo divestície s ročným obratom 1 - 20 mil. EUR.
 • Finanční investori a strategickí kupujúci hľadajúci vhodné umiestnenie svojich investícií.
 • Spoločnosti hľadajúce nových akcionárov alebo investorov s cieľom podporiť rozvoj ich podnikania.
 • Spoločnosti hľadajúce spoluprácu s inými spoločnosťami s cieľom rozbehnutia spoločných aktivít, ktorými doplnia svoje podnikanie, alebo rozšíria svoje územie pôsobenia.

Náš klient je pre nás partnerom, ktorému chceme poskytnúť služby s vysokou pridanou hodnotou. Sme pripravení poskytnúť mu naše know-how, kontakty a navrhnúť mu vhodné postupy a riešenia, kedykoľvek bude potrebovať zrealizovať:

 • predaj obchodných podielov alebo akcií,
 • predaj majetku spoločnosti alebo jej časti,
 • akvizíciu spoločnosti alebo kúpu aktív,
 • vstup na trh strednej a východnej Európy,
 • založenie spoločnosti,
 • fúziu spoločnosti,
 • vyhľadanie strategického alebo finančného partnera,
 • vyhľadanie partnera pre joint-venture,
 • ocenenie spoločnosti,
 • revitalizáciu, reštrukturalizáciu či likvidáciu spoločnosti.

S každým potenciálnym klientom uskutočníme úvodné stretnutie, na ktorom si určíme a analyzujeme ciele a požadované potreby. Po stanovení podmienok, časového rámca a odmeny uzavrieme s klientom zmluvu o poskytnutí služieb, na základe ktorej vykonávame mandát.